سخن کوتاه

خبرگزاری تسنیم در تهران وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی امروز می نویسد که نیروی دریایی سپاه پاسداران به تمام نیروهای آمریکایی که آنها را تروریست نامیده در منطقه و خلیج فارس تسلط کامل دارد و تحرکات آن را به صورت  دقیق و نقطه ای رصد می کند.  آشنایان امور نظامی می گویند که رصد کردن، هنری نیست. ولی ادعای تسلط داشتن بر ناوگان آمریکا در خلیج فارس، یاوه سرائی و رجزخوانی است. با زبان بی زبانی می خواهند بگویند “ما آنقدر مقتدر هستیم که قادریم در خلیج فارس با کمک قایق های تندرو خود،  ناوگان عظیم دریایی ایالات متحده را با یک فوت هوا کرده و نابود کنیم. راستی، مگر رجز خوانی را هم، حد و مرزی نیست؟

یک دیدگاه

  1. پایه و بنیاد این رژیم بر تروریسم است، مگر قطب زاده تروریست بی وطن جنایتکاری نبود، مگر بنی صدر و یزدی در کنار یاسر علف خوار عکس ندارند؟ مگر چمران جنایتکار خون ریزی نبود که در لبنان با فلسطینیان همکاری داشت؟ اگر می خواهید جهان روی آرامش ببیند، اول سران مافیای اسلامی را دستگیر کنید و بعد از آن جایگاه سنتی تروریست ها یعنی فلسطین و غزه را بکوبید، دنیا آرام خواهد گرفت.

Comments are closed.