سخن کوتاه

در گزارش ها آمده بود که حسن روحانی (حسن فریدون) در نطقی گفت که رژیم ایران برای دور زدن تحریم های نفتی ایالات متحده، بین شش تا ده راه را در اختیار دارد و آمریکا در این هدف خود قاطعانه شکست خورده است.

البته معلوم نیست که اگر موقعیت حکومت این همه درخشان است، پس چه لزومی دارد که مرتبا از احتمال بستن تنگه هرمز و غرق کردن نفتکش های کشورهای دیگر سخن بگویند.

همچنین، محمد جواد ظریف ادعا می کند که رژیم ایران در دور زدن تحریم های آمریکایی استاد است و به گفته او “در این رشته، دکترا دارد”. اگر این ادعا درست است، پس چگونه چند هفته پیش از آن به صراحت اعتراف کرده بود که در دوران اول تحریم های نفتی، ۳۵ میلیارد دلار پول فروش نفت ایران گم و گور شد؟

اگر چنین است، پس ظریف آن دکترا را بگذارد در کوزه و آبش را (و شاید نفت آن را) بنوشد!