سخن کوتاه

آیا شما نام حضرت آقای رحیم پور اُزغُدی را شنیده اید؟ اگر نشنیده اید، بدانید که ایشان عضور شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکومت اسلامی ایران هستند – همان شورایی که ماموریتش بازگرداندن فرهنگ ایران به یک هزار و چهارصد سال پیش بود.
حالا همین آقای اُزغُدی فرموده می گویند: ایران اسلامی، بزرگترین پرچمدار عدالت و مقاومت در جهان است.
برای آن که مفهوم عدالت در حکومت اسلامی ایران را درک کنید، به زندان ها و شکنجه گاه ها و اعدام ها و سرکوبگری های رژیم ینگرید که شایسته دریافت مدال قساوت و ظلم و ستم است.
و اما، این که او می گوید که ایران اسلامی بزرگترین پرچمدار مقاومت در جهان است، واقعا راست می گوید – ریرا در فرهنگ رژیم ایران، واژه مقاومت، به مفهوم عملیات تروریستی و تعرض های مسلحانه علیه دیگران می باشد – که الحق، هیچ حکومتی در جان به پای رژیم اسلامی ایران که مظهر عدالت است، نمی رسد.