سخن کوتاه

اسرائیل امروز یادبود جانباختگان جنگ های دفاعی خود را گرامی داشته است و فردا هفتاد و یکمین سالروز استقلال دوباره خود را در حالی جشن می گیرد که سطح زندگی مردم این کشور در طول این هفت دهه، بیش از ده برابر شده است و اسرائیل یک کشور مردمسالار است که در رشته های علمی و تکنولوژی و دفاعی، در ردیف بهترین های جهان قرار دارد.

در همین حال، رژیم ایران از نابودی اسرائیل سخن می گوید و علیه ارتش نیرومند آمریکا شاخ و شانه می کشد و سازمان های ترور فلسطینی رجز می خوانند که با یک فوت قوی، اسرائیل را نابود می کنند.

آنان، جز مرگ آفرینی و رجزخوانی، هنر دیگری ندارند که به درد ملت های محنت زده این منطقه بخورد.