سخن کوتاه

دولت کوبا اعلام کرد که به دنبال مشکلات مالی که از ادامه تحریم های اقتصادی ایالات متحده علیه رژیم کمونیستی آن کشور سرچشمه می گیرد، چاره ای باقی نمانده جز آن که تخت مرغ و گوشت و حتی نان جیره بندی شود. تردیدی نیست که مردم ایران با شنیدن این خبر از خود می پرسند که آیا رژیم اسلامی ایران نیر با گام های بلند، در همین راستا پیش می رود؟

یک دیدگاه

  1. این بازیها و نقشهای سیاسی ازپیش تعیین شده توسط سران بعضی کشورهای مستبد و دیکتاتورمنش جز ضرر و زیانهای بسیارفراوان برای ملت ایران وکوبا و کره شمالی ندارند. ملت ایران با وجود داشتن معادن طلا وسنگهای مهم و نفت وگاز وپتروشیمی در فلاکت زندگی میکنند و فاقد آزادی مشروع هستند و محتاج نان شب شاید دولت کوپنی بدهند و عده زیادی بتوانند صاحب پنیرو ماست و دوغ وکشک وپیازوکره تخم مرغ و کمی برنج شوند شاید.

Comments are closed.