سخن کوتاه

امام جمعه موقت تهران، آخوند محمد حسن ابوترابی فرد، در خطبه امروز خود می گوید که اگر رژیم، جوانان را به کار گیرد، مشکلات اقتصادی کشور برطرف می شود. او می گوید که این دستوری است که از جانب رهبر رژیم، یعنی شخص علی خامنه ای صادر شده است.

این ادعا، نمونه دیگری از بیسوادی و بی اطلاعی، و یا دست کم تحریف واقعیات توسط مقامات رژیم ایران است.

آیا اگر جوانان را مسؤول کارهای کلیدی کنند، مشکلات اقتصادی ایران برطرف می شود؟

به این آقای ابوترابی فرد بگوئید که شصت درصد از دانش آموختگان جوان ایران بیکار هستند، زیرا رژیم کاری ندارد که به آن ها بسپارد. وانگهی، بحران اقتصادی ایران، از تحریم های آمریکایی و سوء مدیریت و دزدی ها و غارت های بیت المال مربوط می شود، به سن افراد چه ارتباطی دارد.

به امام جمعه موقت و محترم تهران بفرمائید که برای حل مشکلات اقتصادی، نخستین گام باید سیاست های توسعه طلبانه رژیم و توقف برنامه های موشکی و کمک به سازمان های ترور و غارت بیت المال باشد – به سن کارمندان و یا مسؤولان ارتباطی ندارد.