سخن کوتاه

این که حسن روحانی به خود آفرین می گوید که به آمریکا “تو دهنی” زده و واحد پولی مبادلات ایران را از دلار به یورو منتقل ساخته، و با توجه به دیدگاه کارشناسان اقتصادی که می گویند این اقدام به زیان اقتصاد ایران خواهد بود، درست مثل آن است که کسی به گوش خودش سیلی بزند و بعد به رقیب بگوید “دیدی من چه پهلوانی هستم!”