سخن کوتاه

جناب آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول مقام معظم ریاست جمهوری، که ظاهرا در نقش نخست وزیر حکومت عمل می کند، در سخنان امروز خود می گوید که او نمی داند چه اتفاقی افتاد که ایالات متحده از برجام کنار کشید؟

آقای جهانگیری، با بیان این سخنان قصد شوخی و مِزاح دارد و یا واقعا ساده لوح است و نمی داند چه عللی باعث خروج ایالات متحده از برجام شد. او خطاب به آمریکا می گوید که مشکلات را می توان با زبان دیپلماسی حل کرد. راست می گوید آقای جهانگیری، وقتی که این سخن را می گوید. ولی چرا آن را خطاب به رهبران حکومت ایران و فرماندهای سپاه پاسداران نمی گوید که مرتبا شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می دهند و قصد ادامه برنامه های اتمی را دارند و اعلام می کنند که از تولید موشک های دوربرد دست برنخواهند داشت و به دخالت نظامی در کشورهای همسایه ادامه خواهند داد و سازمان های ترور را همچنان زیر بال حمایت خود خواهند داشت؟

برود آقای جهانگیری و از علی خامنه ای و قاسم سلیمان و حسین سلامی بپرسد که “راستی چه شد که ترامپ از برجام بیرون آمد؟”