سخن کوتاه

خبرگزاری تسنیم که بازتاب دهنده دیدگاه های سپاه پاسداران است ادعا می کند که فرهیختگان جهان بر این باورند که ادامه ترور و آدمکشی، از مصالحه و همزیستی برتر است.این دیدگاه را با واژه های خود تسنیم بشنوید که نوشت: «یک کارشناس تحولات خاورمیانه گفت که محور مقاومت آینده بسیار درخشانی دارد و بسیاری از فرهیختگان جهان بدان تصریح کرده اند».

به مفهوم دیگر، خبرگزاری تسنیم ادعا می کند که فرهیتگانی در جهان وجود دارند که می گویند “آفرین، به جای صلح و آشتی، به ترور و آدمکشی ادامه دهید و شما پیروز خواهید شد”.

از این دروغگویان بپرسید کدام فرهیخته ای ممکن است خواهان ترور و انسان کشی به جای دوستی و همزیستی باشد. اگر باشد، فرهیخته نیست. حتی نامش را انسان هم نمی توان گذاشت.

رژیم ایران بر این امید باطل تکیه دارد که تنها در سایه ترور و مخالفت با آرامش و آشتی، می تواند هدف های جنگ طلبانه خویش را پیش برد و به آرزوی فتنه گرانه خود برسد.

ولی همانگونه که در جهل سال گذشته، سرشان به سنگ خورده، در آینده نیز همانگونه خوار و ذلیل باقی خواهند ماند.

یک دیدگاه

 1. ولی خبرگزاری تسنیم بیراه هم نگفته
  مردم ایران توان مقابله با این حرامیان را از راه گفتگو ندارند
  باید کسی پیدا شود که مشت محکمی نثار این یاوه گویان عربده کش بنماید تا دیگر توان رجز خوانی نداشته باشند .
  این یاوران ایران یا آمریکا است و یا اسرائیل عزیز
  آمریکا که ترامپ با وجود کسانی چون سندرز که آبشخورش اسلامگراهای افراطی است نمیتواند و یا نمیخواهد کمک کند ،
  تنها امید ما فقط و فقط دولت اسرائیل است که با بمباران سراسری گروهی از مردم ایران را نجات دهد

Comments are closed.