سخن کوتاه

روحانی و ظریف و دیگران ادعا می کنند که چون کاخ سفید بیت رهبری را مورد تحریم قرار داده، راه پیشبرد آشتی و تلاشهای دیپلماتیک را سد کرده است. آن ها از کدام تلاش دیپلماتیک صحبت می کنند، وقتی که خامنه ای می گوید گفتگو با آمریکا مانند سم مضاعف است؟ از دیرباز راه را به روی هرگونه تلاش دیپلماتیک بسته اند و مرتبا تهدید به جنگ می کنند و می گویند که خاورمیانه را به آتش خواهند کشید. دو اسبه به سوی جنگ پیش می روند و هنوز ادعای راهکار دیپلماتیک دارند!