سخن کوتاه

کفگیرشان چنان سخت به ته دیگ خورده است که بهزاد نبوی هم اعتراف می کند که امیدی به نگه داشتن رژیم نمی رود .

نبوی معاون نخست ‌وزیر و وزیر صنایع دولت های پیشین و نایب رییس سابق مجلس، در رابطه با مشکلات و تنگناهای دشواری که حکومت کنونی با آن روبرو می باشد، و بحران های شدید  پیش روی حکومت قرار دارد، گفت: قوی‌ترین دولت هم نمی‌تواند از پس بحران کنونی برآید. همین یک جمله، نمایش دهنده وضع حکومتی است که نفس های آخر خود را می کشد!