سخن کوتاه

بدانید و آگاه باشید که هر کس حجاب را رعایت نکند، علامت آن است که فاقد تمدن و فرهنگ می باشد و نمونه اش آن است که زنان در کشورهای اروپایی و ایالات متحده فاقد حجاب هستند و به همین جهت کشورهایشان عقب مانده هستند و تمدن ندارند.

در مقابل، از آن جا که در حکومت اسلامی ایران، رعایت حجاب از واجبات است، رژیم این همه پیشرفت کرده و دارای چنین تمدن درخشانی می باشد که همه مردم دنیا را انگشت به دهان باقی گذاشته است. غرب، عقب مانده و بی تمدن است و بهمین جهت، زنانش از حجاب محروم هستند – و در حکومت اسلامی ایران، حجاب کاملا رعایت می شود، و از این رو، تمدن و هنر، در دست حکومت اسلامی ایران و بس!

می خواهید بدانید که این یاوه گویی ها از زبان چه کسی جاری شده است؟ بروید و متن خطبه دیروز حجت الاسلام و المسلمین حبیب الله شعبانی موثقی را بشنوید که گفت: «خدواند رعایت حجاب را بر افرادی که فاقد تمدن و تعالی ِ اندیشه هستند واجب نکرده، بلکه فقط برای زنانی که اهل تمدن و تفکر و اندیشه هستند و اصالت انسانی دارند».

2 دیدگاه‌

  1. حیف این همه دفتر ودستک والقاب دهن پرکن برای آقای حبیب الله شعبانی موثقی که برایش حجت الاسلام و المسلمین را آورده اند. هنوز خودش درعصربوق زندگی میکند. آخه بابا یکی پیداشه بگه عده ای نمیخواهند توفیق اجباری پیداکنند وبه بهشتی که شما وعده دروغینش را میدهید بروند باید چه کاری در این میانه انجام بدهند؟؟ شما آخوندهای مفت خورکه دروغگو وچپاولگرازآب درآمده اید ووای به حال افرادی که با طناب دروغین شما به ته چاه افتاده ویا خواهند افتاد. اگر راستگو هستید وبا حجاب اجباری مشکلی ندارید واگر حق آزادی دراسلام را قبول دارید حجاب زنان ودختران این مرز وبوم را کاملاً اختیاری کنید وبرایش هم مجازاتی تعیین نکنید. تاببینیم که متمدن کیست؟

  2. – همه ی آن ها که سریال های دهه ی شصت و هفتادی مانند “قصه های جزیره”،” دربرابرباد “و… که مربوط به وقایع اوایل قرن بیستم در کانادا یا انقلاب ایرلند و… است رادیده اند یادشان هست که خانم های متشخص بعضا ازکلاه وتور استفاده می کردند ودر محیط کار وزندگی چه پوشش کاملی داشتند. (البته به واسطه ی فضای مجازی، امروزه می توان دیدکه نسخه های سانسورنشده هم چندان تفاوتی ندارد). واین موضوع هرچه فیلم هابه حوادث قدیم تراروپا وآمریکا مربوط شوند پررنگ تر است. وعجبا که از حدود اواسط قرن بیستم به بعد که مسئله ی پوشش درغرب کلا رها شده، تنوع سبک ها ومکاتب فرهنگی وسرعت رشد آن ها به نسبت حداقل سه قرن قبل از آن به نحوچشم گیری کم شده است وخوب است یک کارتحقیقی درخصوص نسبت ورابطه ی این دوساله یعنی رواج فرهنگ اباحه گری و کمرنگ شدن مسائل زیباشناسی معنوی انجام شود.
    – در کتاب مقدس مسلمانان ودرآیه ی ۵۹سوره ی احزاب که از جمله سوره هایی است که به مسئله ی حجاب پرداخته است ملاحظه می شود که ازجمله دلایلی که به داشتن پوشش(جلابیب) به زنان باایمان توصیه می شود “شناخته شدن” ودر “معرض آزار قرار نگرفتن” می باشد که بازهم دلیلی است براین که به منظورافزودن بر شأن اجتماعی خانم ها درآن زمان این حکم که قبلاً هم به طورعرفی درمیان قبایل عرب ودیگر سرزمین ها کمابیش رواج داشت مورد تأیید وامضا اسلام قرار گرفته است.
    – در آخراین که در بعضی دیگر ادیان ازجمله یهودیت که اتفاقا سابقه ی تمدنی طولانی هم داشته اند این حکم وجوددارد گرچه ممکن است در دنیای سکولار امروزبه صورت اجباری اجرانشود.

Comments are closed.