سخن کوتاه

در خبرها آمده بود که در کره شمالی، فقر آنقدر ریشه دوانده که پول برای تغذیه کودکان ندارند و رشد آنان دچار فاجعه شده است.

چرا؟ به خاطر آن که سرکرده کره شمالی همه توان اقتصادی کشور را در راه موشک و بمب اتم هزینه می کند.

آیا حکومت اسلامی نیز، ایران را در همین مسیر پیش می برد؟

بسیار نگرانیم که چنین باشد!

  • *   *   *
  • می گویند که سیصد هزار نفر زن را به خاطر آن که در داخل اتومبیل، لچک خود را زیرچانه گره نزده بودند، مورد تعقیب قرار می دهند. خیال کرده اند که ایران، همان صحرای سوران عربستان در یک هزار و چهارصد سال پیش است که زن همچنان لچک به سر بماند. قصدشان ترساندن زنان در مبارزه علیه رژیم است. ولی به موازات آن، می خواهند سر مردم ایران را به یک موضوع حاشیه ای گرم کنند که از مسائل کلیدی و سرنوشت ساز کشورشان غافل باشند و رژیم یتواند همچنان به ترکتازی خود ادامه دهد.

4 دیدگاه‌

  1. اگر به تخت جمشید وآثاری ازاین نوع مربوط به قبل از اسلام رجوع کنید می بینید که زن های ایرانی هیچ گاه (تاآن جاکه اثر باقی مانده) مانند نمونه های رومی ویونانی فاقدپوشش ترسیم نشده اند حتی در قالب فرشتگان یاایزدان.

  2. درجواب به علی باید گفت که حتی مریم، مادر عیسی، بدون پوشش نبود، اما بانوان ایرانی هم باید مانند زنان کشوران دیگر حق داشته باشند که با زمان پیش بروند.
    آیا جمهوری اسلامی زنان لبنانی و فلسطینی را ندیده که با پوشش نه چندان در کوچه و بازار به رقص عربی و ساز و آواز مشغولند؟

  3. ایران بدبختیھای زیاد و گوناگونی داره۰ ملّت نباید بزاره فرزندانشان از گشنگی کوتاہ قد و لاغر بشند۰ فروشگاهھای دولتی مواد خوراکی را غارت کنید۰ در ھمه کشورھا این حق آدمھاست۰

  4. خودنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تمامی آشکاروپنهانش یک سیرک بین المللی است و ۸۵ میلیون نفر را سر کار گذاشته است تا چه رسد به موضوع حجاب اجباری ویا اختیاری داخل ماشین یا داخل خانه یا بیرون ودر اجتماع. همه سرکاریم و حسابی مشغولیم.

Comments are closed.