سخن کوتاه

علی خامنه ای در واکنش به اعدام سه تن از شیعیان بحرین که قصد برانداختن رژیم اهل تسنن در آن سرزمین را داشتند، گفت که ظلم پایدار نمی ماند. اشاره او به این ضرب المثل اسلامی بود که اگر رژیم کافر باشد، ممکن است بماند، ولی اگر ظالم باشد پایدار نخواهد ماند. از علی خامنه ای باید پرسید که آیا مقصودش از این سخن، خود حکومت اسلامی ایران است که در طول چهل سال تسلط بر مردمانی مسالمت جو، هزاران نفر از آنان را اعدام کرد و تازه یکی از عناصر جنایتکارش می گوید که به اندازه کافی نکشتیم، و ایکاش بیشتر می کشتیم؟

ظلم شما پایدار خواهد ماند؟