سخن کوتاه

هرچه کشور فقیرتر می شود و ذخایر مالی آن رو به پایان می رود، مبالغ بیشتری را در تولید جنگ افزارهای تهاجمی هزینه می کنند. اعلام کرده اند که پهپادهایی ساخته اند که موتور جت دارد و بمب های آن با دستگاه جی پی اس به سوی هدف هدایت می شود. بعد، از تولید یک سامانه دفاع ضد موشکی خبر می دهند که ظاهرا قادر است موشک های دشمن را در ارتفاعات زیاد شکار و منهدم کند.

ایالات متحده، اسرائیل و روسیه از پیشگامان تولید سامانه های ضد موشکی می باشند. ولی معلوم نیست که تولید این وسائل اعلام شده توسط حکومت ایران تا چه حد واقعی است و هدف را تامین می کند.

ولی یک واقعیت انکارناپذیر است و آن این که آن ها بی اعتنا به فقر مردم و کمبود مواد غذایی، به برنامه های پرهزینه تسلیحاتی ادامه می دهند، سوء استفاده های مالی چند میلیارد تومانی مرتکب می شوند و آقازاده ها را به سفر اروپایی می فرستند که کیف کنند و لذت برند و بر محنت مردم ایران نیشخند بزنند.