سخن کوتاه

در کشورهایی که از حکومت های انساندوست و دارای ارزش های معنوی والا برخوردار هستند، سن قانونی نوجوانان هیجده سال است و پیش از آن ازدواج آن ها و هرگونه عمل جنسی ممنوع است. هدف آن است که از بی تجربگی دختران و پسران سوء استفاده نشود و آنان پیش از وارد شدن به این مرحله از زندگی، از رشد جسمی و فکری کافی برخوردار شده باشند. این به هدف حمایت و حفاظت از نسل آینده است و در کشورهای متمدن، آنچه که تماس جنسی با کودکان نامیده می شود، مجازات های بسیار سنگین دارد. حکومت اسلامی ایران، این اصل اخلاقی را نفی می کند و دختران دبیرستانی را تشویق می کند بروند صیغه شوند و مورد بهره گیری ظالمانه جنسی قرار گیرند. حالا خبر می رسد که در روستایی در نزدیکی بجنورد، سن ازدواج دختران را از یازده سال به هشت سال کاهش داده اند. شاید این شیوه به درد جزیرۀ العرب در یک هزار و چهارصد سال پیش می خورد. ولی در دنیای امروز، وحشیگری و نقض اصول انسانی و اخلاقی تلقی می شود.