سخن کوتاه

مرتبا شعار مرگ بر آمریکا سر می دهند و ادعا می کنند که زنان در غرب تن فروشی می کنند و مردمان از گرسنگی رنج می برند و خیابان خواب هستند و مواد مخدر همه جا را فرا گرفته است. پس، مرگ بر آمریکا و مرگ بر تمدن غرب. ولی سران حکومت، آقازاده های خود را برای تحصیل، به آمریکا و انگلیس و فرانسه می فرستند، زیرا آن کشورها پیشرفته ترین ها هستند و بهترین دانشگاه ها را دارند. حال آخوند حسن نوذری رئیس کمیسیون حقوقی مجلس می اید و می گوید “خوب اگر بچه هایتان را می خواهید برای ادامه تحصیل به خارج بفرستید، به چین بفرستید، به روسیه بفرستید.

نمی شود که هم شعار مرگ بر آمریکا سر داد و هم از پیشرفت های آمریکا بهره مند گردید. نمی توانید هم خدا را بخواهید و هم خرما را

 

یک دیدگاه

Comments are closed.