سخن کوتاه

در تقویم یهودی، امروز پانزدهم ماه عبری آو، روز عاشقان نامیده می شود و در این روز است که همگان باید به هم مهر ورزند و از ستیز دوری کنند و راه دوستی بجویند.
از سرزمین پاک اسرائیل، روز عاشقان را به مهرورزان ایرانی شادباش می‌گوئیم. ?
در این روز مهر و عاشقی، برای همه شنوندگان در سراسر جهان آرزو می کنیم که زندگیشان با شادی همسو باشد و آزادی بر سر راهشان شکوفا گردد و سربلندی و افتخار و دوستی بدنبال آورد.
مهر شما افزون باد.
عید بر عاشقان مبارک باد،
عاشقان عیدتان مبارک باد.
عید بویی ز جان ما دارد،
در جهان همچو جان، مبارک باد!