سخن کوتاه

تنشان به تن سران حکومت اسلامی ایران خورده است، که همانند آنان یاد گرفته اند بگویند که اسرائیل همین فردا نابود خواهد شد. فردا چیست؟ همین امروز نابود خواهد شد. کافی است ما یک فوت بکنیم و دیگر، اثری از اسرائیل باقی نخواهد ماند.

این یاوه سرایی ها را این بار از زبان زیاد النَخاله شنیدیم. یادتان نیست النخاله کیست؟ او معاون سرکرده گروهی به نام جهاد اسلامی ازادی فلسطین است که با پول ملت ایران در غزه برپا شده و هدفش رقابت با حماس بوده و همچنان به صورت مزدور رژیم ایران در منطقه رفتار می کند.

زیاد النخاله، در سخنانی که در رسانه های حکومت ایران بازتاب یافت، از جمله گفت: «اسرائیل به زودی محو و نابود خواهد شد، زیرا گردان هایی که جهاد اسلامی برپا ساخته، دشمن صههیونیستی را به زودی شکست می دهد و شمار رزمندگان پیروز خواهید شد و اسرائیل از صحنه روزگار نابود خواهد گردید.

یادتان هست که همین یاوه سرایی ها را بارها از زبان سران حکومت اسلامی ایرانی شنیده اید؟