سخن کوتاه

حسن روحانی هنگامی که به ریاست جمهوری رسید، با در دست داشتن آن کلید مجازی، قول داد که همه گره ها را بگشاید و مشکلات مملکت را حل کند و رفاه و آزادی به ارمغان بیاورد. یکی از قول هایش آن بود که رژیم ایران از ماجراجویی دست بردارد و منابع غنی کشور را صرف رفاه مردم سازد.

حالا آقای حسام الدین آشنا مشاور مقام معظم ریاست جمهوری، با افتخار اعلام می دارد که رژیم در امور اتمی به پیشرفت های شگرفی رسیده که با سرعت ادامه دارد.

موشک را هم که شکر خدا، مرتبا تولید می کنند و با آن مراکز نفتی عربستان را هم در هم می کوبند.

پس، پوشک چه می شود؟ آن کارخانه هایی که مرتبا تعطیل می شود چه؟ آن عقب ماندگی در تولید و تامین کالاهای اساسی مردم؟
حتی برنج و شکری را که از خارج می آورند، با خاک و ریزه سنگ قاطی می کنند که جان مردم را به خطر می اندازد.

آیا آقای حسام الدین ناآشنا، این مشاور ارشد رئیس جمهوری معظم، به این ها هم افتخار می کند؟