سخن کوتاه

آخوند حسن روحانی در سخنرانی امروز به مناسبت شکست رژیم ایران در جنگ هشت ساله با عراق، از جمله گفت که رژیم ایران با بزرگواری خاص خود و با اتکاء به رأفت اسلامی، حاضر است خطاهای همسایگان را ببخشد و با آن ها آشتی کند. واقعا سِعۀ صَدر دارد این آقای روحانی که حاضر است از خطای عربستان باعت حملات موشکی به پالایشگاه های آرامکو در شرق عربستان صرفنظر کند و غلط کاری عربستان در آتش زدن سفارت آن کشور در تهران را نادیده بگیرد و از این که خمینی همیشه گفته بود رژیم وهابی عربستان باید نابود شود را ببخشد و به سوی عربستان دست دوستی دراز کند.

تا آن جا که ما می دانیم، همه خطاها و غلط کاری ها، از جانب رژیم ایران نسبت به دیگران رخ داده است و حالا اگر آقای روحانی می فرمایند که حاضر به بخشیدن آن هستند، واقعا دست و دلبازی نشان می دهند. حتی مو، لای درزش نمی رود!