سخن کوتاه

بسیار خیالاتی شده اند این فرماندهان سپاه پاسداران و فرمانروایان غیر نظامی حکومت ایران. از دست شکست های پیاپی، به دنیای تصورات باطل پناه می آورند. سپاهی علی فدوی در مقام جانشین فرمانده سپاه پاسداران، ادعا کرده می گوید: «امروز انقلاب اسلامی ایران، دیگر منحصر به ایران نیست، بلکه از مرزهای انقلاب اسلامی فراتر رفته است». خمینی گفته بود که هدف دگرگون سازی نظامی سیاسی در ایران، صدور انقلاب به همه کشورهای منطقه و کل جهان اسلام است. چهل سال برای رسیدن به این هدف جان کندند و عرق ریختند. حالا بگویند که در این چهل سال، انقلابشان به کدام کشور اسلامی و یا عربی صادر شد؟ حتی کشور شیعه عراق، همان همسایه دیوار به دیوار ایران هم دست به دامان حکومت وهابی و سنی عربستان می شود! تنها یک مشت سازمان های تروریستی هستند که به رژیم ایران اقتدا می کنند و آن ها هم، به خاطر پول های کلانی است که از این رژیم دریافت می کنند و در واقع مزدوارن رژیم ایران در منطقه هستند!

– – –  – –  – 
رژیم ایران، می خواهد همه جا و در هر فرصت فرهنگ مردگان را ترویج دهد و شادی را ممنوع و حرام می داند. اخیرا شماری از دلسوزان رژیم گفته اند که چرا باید هر کوچه یا خیابان به نام کشته شدگان جنگ و نظام، نامیده شود؟ چگونه است که تقریبا نام هر خیابان و کوچه ای با واژه “شهید فلانی” آغاز می شود و باید برخی از این اسامی را حذف کرد، وگرنه سراسر ایران، پرورشگاه شهدا می شود.

ولی حالا علی خامنه ای که خود، از خون شهیدان هدف های حکومت خود را پیش می برد، این خواسته منطقی را قاطعانه رد می کند و می گوید: «این یک افتخار بزرگ است برای کوی ها و برزن ها که نام شهیدان بر آن ها نهاده شده است. بله، فرهنگ جهاد و شهادت و مرگ، هرگز از رژیم کنونی ایران جدا نمی شود.