سخن کوتاه

رجزخوانی های سران رژیم و سپاه پاسداران، هیچ حد و حدودی ندارد. همانند آن است که در میدان ایستاده اند و برای آن که رقیب خود را بترسانند و دلسرد سازدند، مرتبا کرکری می خوانند و لاف می زنند.

حالا یک مورد دیگر از این رجزخوانی ها را از زبان بزرگ ارتشتار، سپاهی غلامرضا جلالی، رئیس پدافند غیرعامل بشنوید که گفت حکومت ایران اولن کشور دنیا بود که پدافند سایبری برپا کرد. حتی پیش از اسرائیل و آمریکا و یا هرکشور دیگری که رژیم ایران از نظر تکنولوژی، حتی به گرد پای آنان نیز نمی رسد.

این نشان به آن نشان که همین سپاهی غلامرضا جلالی، ابراز نگرانی کرده بود که برتری ایالات متحده و دیگر کشورها در جنگ سایبری، ممکن است برای رژیم ایران دردسر ساز باشد.

بنابراین، کدام را باور کنیم؟ قسم حضرت عباس سپاهی جلالی را که در دنیا برتر بوده و یا دم خروس از زیر لباس همین سپاهی را که می گوید حکومت ایران در جنگ سایبری، در معرض خطر قرار دارد؟