سخن کوتاه

علی خامنه ای به مردم لبنان و عراق که علیه بی کفایتی و فساد مالی رهبران خود به پا خاسته اند، توصیه کرد که در برقراری آرامش بکوشند. ولی رهبر حکومت اسلامی ایران این واقعیت را پنهان داشت که عامل آشوب و کشتار در عراق، گروه موسوم به حشد الشعبی می باشد که دست نشانده رژیم ایران است. و در لبنان، لباس شخصی های حزب الله، مزدور رژیم ایران هستند که به مردم معترض حمله می کنند و آنان را مضروب می سازند و زمینه یک جنگ داخلی را فراهم می سازند.

زحمت کشیده و این واقعیات را به آگاهی شخص علی خامنه ای برسانید