سخن کوتاه

سپاهی علی فدوی را) که فرموده است: «کشورهایی که بر اساس موازین انقلاب اسلامی ایران عمل کرده و ایران را الگوی خود قرار داده اند، از استقلال برخوردارند».

بی تردید، شگفت زده می شوید که کدام کشور از الگوی رژیم ایران تقلید کرده و از استقلال برخوردار شده است؟

علی فدوی از سوریه نام می برد که در آن جا رژیم، با در پیش گرفتن الگوی سرکوبگرانه حکومت اسلامی ایران، حدود چهارصد هزار نفر از مردم معترض را به قتل رسانده است

علی فدوی از عراق سخن می گوید که در آن جا ماموران جنایتکار حشد الشعبی مزدوران حکومت ایران، به سوی مردم بپاخاسته شلیک می کنند و صدها تن از آنان را به قتل می رسانند.

علی فدوی فلسطینی ها را مثال می آورد، که این چنین در تعرضات خود علیه اسرائیل شکست می خورند و کشته می دهند و ملت خود را به ذلت و محنت می کشانند

علی فدوی یمن را نمونه می آورد که در آن جا بیش از دو سال است که مزدوران حکومت ایران، همان حوثی ها، خون مردم خود و هموطنان خویش را می ریزند و جز ناکامی سودی نداشته اند.

چهل و یک سال ده ها میلیارد دلار پول مردم ایران را به باد دادند که شاید حکومتی شبیه رژیم ایران در منطقه برپا شود – و امروز، حتی مردم عراق که بیش از شصت درصد آن ها شیعه هستند به خیابان ها می آیند و شعار می دهند که رژیم ایران از فتنه گری در کشورشان دست بردارد.