سخن کوتاه

سخنگوی دولت حسن روحانی تائید کرده می گوید: در ایران فقر چنان ریشه دوانیده که امروز از هر ده نفر ایرانی، شش نفر به نان شب محتاجند. این را حکومتی به آن اعتراف می کند که پایه گذارش، روح الله خمینی گفته بود که آب و برق و مسکن و اتوبوس را مجانی می کند و عزت و اعتبار ملت را بالا می برد. نه تنها دختران ایرانی را برای تن فروشی به امیرنشین های عرب صادر کردند و عزت و شرافت ایرانی را به بازی گرفتند، بلکه نان و آب و وبرق و اتوبوس را هم آنقدر گران کردند که خودشان اعتراف می کنند درصد بزرگی از مردم ایران، تنها یک بار در سال می توانند گوشت بخرند. بازهم، دشمن، دشمن می کنند و تقصیر را به کردن استکبار و استعمار و صهیونیسم و آمریکای جهانخوار می اندازند و خودشان به غارت بیت المال ادامه می دهند و شرم هم ندارند.

یک دیدگاه

  1. آقای نویسنده مطلب بسیار دقیق و صحیح وبحق نوشته اید. ملت ایران خودشان گرسنه تر شده اند و توانایی گذراندن زندگی معمولی را هم ندارند حتی توانای تظاهرات ضد حکومت فاسد و سرگوبگر و شکنجه گر موجود جمهوری اسلامی ایران را هم ندارند چون گرسنه اند.

Comments are closed.