سخن کوتاه

در خبرها آمده بود که وزیر اطلاعات در نشست مجلس خبرگان حضور یافت تا درباره اقداماتی که برای خاموش کردن صدای اعتراض مردم انجام داده، گزارشی را به اعضای کمیسیون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان ارائه دهد.

حتما خوب می دانید که مجلس خبرگان به چه هدفی برپا شد، که همانا گزینش رهبر حکومت و یا برکناری او می باشد. پس، پرسش در این است که مجلس خبرگان را به فرونشاندن اعتراضات مردمی چکار؟ چرا وزیر اطلاعات باید به چنین نهادی گزارش دهد. آیا مجلس خبرگان، هرگز علی خامنه ای را دعوت کرده است که درباره اقدامات و عملکرد خود در رهبری حکومت، به مجلس خبرگان گزارش دهد.

شیوه مدیریت و مملکتداری در حکومت اسلامی ایران بسیار شیر تو شیر است. حل مشکلات اقتصادی را به دست رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه، در کنار رئیس جمهوری می سپارند. سپاه پاسداران در همه امور کشور از فرهنگی و اقتصادی تا نظامی و امنیتی دخالت می کند و غیره و غیره.

بی جهت نیست که ایران به چنین مصیبتی دچار شده است که همه کس خود را در همه چیز صاحب نظر می داند و دخالت می کند.

+++++++++++++++

پاسدار سالار آبنوش فرمانده بسیج حکومت ایران ادعا کرده گفت : اعتراضات سراسری به مانند  جنگ جهانی تمام عیاربود که یک دفعه کل کشور را فرا گرفت. و تنها خدا ما را نجات داد.

پاسدار آبنوش افزود :  قطع اینترنت کمک کرد که ساماندهی گروه‌های پیچیده به هم بریزد. و تنها خدا ما را نجات داد.

این فرمانده سرکوبگر رژیم ایران در حالی این سخنان را مطرح می سازد که حکومت به دستور مستقیم علی خامنه ای از هر طرف به مردم بیگناه و بی دفاع مردم یورش برده و فرمان آتش به اختیار را  به نیروهای امنیتی داده وبیش از ۲۰۰ تن را در این کشتار مردمی قربانی کرده است .

این فرمانده سپاه پاسداران، نا نادانی و زیاده گویی و یاروه سرائی، ملت ایران را که با دست خالی به خیابان آمده تا اعتراض خود را فریاد کند و حق خود را بطلبد، با ابرقدرت های جنگ جهانی همسان می داند که با توپ و تانک و هواپیما و موشک به صحنه می آیند و به نبرد با یکدیگر می پردازند. اگر تانک و توپی در نبرد کنونی در ایران به میدان آمده، متعلق به حکومت سرکوبگر بوده و ملت ایران، با دست خالی ولی با ایمان به حقانیت خود پای به صحنه گذاشته است