سخن کوتاه

مفام معظم رهبری، امام علی خامنه ای، در سخنان امروز خود می فرمایند که اگر مردم مرتبا نماز بخوانند برایشان شادی و رفاه می آورد.

چهل سال است شادی را از مردم ایران سلب کرده اند و رفاه را از آنان دریع داشته اند و موجب فقر و ذلت گریده اند و مردم به افسردگی دچار شده اند و حالا خامنه ای می گوید که چاره اش، نماز خواندن مرتب است؟

آیا خامنه ای نمی داند که شکم گرسنه، دین و ایمان را نیز ممکن است به باد دهد؟

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

رژیم ایران بیشترین تلاش را به عمل می آورد که مردم ایران را فقیرتر کند و فقیر نگاه دارد، زیرا بر این باور است که آسان تر می توان آنان را مطیع ساخت و به خدمت در آورد. امروز فیلم کوتاهی در شبکه های اجتماعی دست به دست می گردد که در آن دیده می شود چگونه رژیم، با بسیج کردن گروهی از مردم بیکار روستایی به نام “کره ای” در شهرستان بوانات، آنان را به شیراز فرستاده که مردم را سرکوب کنند و شعله اعتراض ها را فرو نشانند. در گزارش ها گفته شده که هر یک از این بسیجیان مزدور، روزانه دویست هزار تومان دستمزد گرفته که مردم را بکشند و اموال عمومی را به آتش بکشند تا حکومت بتواند ادعا کند که معترضین، اشرار بوده اند.