سخن کوتاه

حسن روحانی، همان دکتر حسن فریدون، همان رئیس جمهوری که کلید نمادین به دست می گرفت، در سخنان امروز خود (دوشنبه) چنین گفت: «دشمنان هیچ راهی جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران را نخواهند داشت». اگر منظور روحانی از دشمن ملت ایران، خود رژیم حاکم است، کاملا درست می گوید، زیرا این حکومت، که هر روز سرکوبگرتر می شود، بالاخره در برابر اراده ملت ایران از پای در خواهد آمد. ولی اگر منظورش از دشمن، آمریکاست، فراموش نکند که خمینی چهل و یک سال پیش گفته بود که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، و اکنون روحانی به چشم می بیند که چگونه ضربه های آمریکا دارد کمر رژیم را می شکند و روحانی را به توکیو می کشاند که شاید دولت ژاپن بتواند کمکی بکند. به حسن روحانی بگوئید که از این شعار دادن ها دست بردارد. امروز، دیگر کسی در ایران وجود ندارد که سخنان توخالی شما را باور کند!

++++++++++++++++++++

یکی از مقامات ارشد حکومتی، همان گونه که در اخبار امروز شنید، در واکنش به این اتهام وخیم که شخص خامنه ای دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان را صادر کرد و عامل اصلی قتل بیش از یک هزار نفر از مردم بیدفاع ایرانی است، می گوید که خامنه ای معصوم است و مظهر رافت اسلامی می باشد. آن ها با این سخنان، به اسلام خیانت می کند و به تحریف دین می پردازند. زیرا چگونه ممکن است که دستور تیراندازی به مغز یک نوجوان شانزده ساله، نشان مروت و رافت و انسانیت باشد. این جنایت است و نه رافت اسلامی