سخن کوتاه

بزرگترین تو دهنی به خطبه امروز علی خامنه ای فیلم هایی بود که نشان می دهد مردم حاضر نیستند پرچم آمریکا را پایمال کنند و طوری عبور می کنند که پایشان با پرچمی که روی زمین نقش کرده اند تماس پیدا نکند. خامنه ای ادعا کرد که دفاع از ترور فلسطینی و اسلامی و عربی، برای تامین امنیت حکومت اسلامی ایران ضروری است. او مردم فریبی می کند زیرا منافع راستین ملت ایران در آن است که رژیم این فتنه گری ها و دشمنی ها را متوقف سازد و خواهان مرک کسی و نابودی کشوری نگردد و با همگان دوستی کند تا بتواند از همیاری آنان نیز برخوردار شود.

+++++++++++++++++++++++++++

محمد جواد ظریف در پیامی خطاب به کشورهای اروپایی که به رژیم ایران هشدار داده اند از برجام خارج نشود، زیرا پیامدهای وخیمی برایش خواهد داشت، نوشته است که “دوران قلدری در روابط بین المللی به پایان رسیده است”. ظریف با این سخنان، در واقع رفتار رهبر معظم انقلاب اسلامی را به زیر شلاق می برد، زیرا خامنه ای است که در سخنان امروز خود با لحنی قلدرانه، نه فقط ملت ایران را تهدید کرد که زبان به اعتراض به شیوه حکومتی کنونی گشوده اند، بلکه اعلام داشت که جنگ و ترور و کشتار در کشورهای همسایه را به هدف رسیدن به ارزوها و مطامع منطقه ای و جهانی حکومتش ادامه خواهد داد. آمریکا بیست سال پیش از هلاکت قاسم سلیمانی شکیبایی نشان داد.

یک دیدگاه

  1. هیچ دولتی دردنیا پرچم یک ملت را به آتش نمیکشد وزیر پایش لگد نمیکند. فقط عده ای وحشی وبی ایمان برای منافع خودشان اینکار را دررژیم دروغگو وپلید جمهوری اسلامی ایران رواج داده اند وسرملت را کلاه گذاشته اند. خانم معصومه ابتکار که یکی از تصرف کنندگان سفارت آمریکا درایران بوده است همین الان ماهیانه هزاران دلارآمریکا را به فرزندش هاشمی درآمریکا میفرستد ووی همیشه میگوید مرگ بر آمریکا که این یک نیرنگ برای کل ملت ایران است. ایشان نمونه ای ازخروار هستند وهزاران مسئول در راس حکومت اینچنین میباشند.

Comments are closed.