سخن کوتاه

رئیس سازمان کل بازرسی در حکومت اسلامی ایران، آخوند حسن درویشیان، در سخنان آتشنینی می گوید: «مچ سوء استفاده کنندگان را از بیت المال قطع می کنیم » و می گوید: «دیگر اجازه نخواهیم داد از خزانه ملت دزدی کنند».

از آخوند حسن درویشیان، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، بسیار سیپاسگزاریم که قصد دارند مج سوء استفاده کنندگان از بیت المال را قطع کنند. بسیار کار خوبی می کنند ایشان! باید دست دزدان و چپاولگران از بیت المانل قطع شود. سپاه پاسداران چه حقی دارد میلیاردها دلار بودجه کشور را با بهانه تولید سلاح هسته ای و موشکی به هدر دهد و بنادر خصوصی داشته باشد و کالا به کشور قاچاق کند و مالیات هم ندهد.

ولی یک پرسش کوتاه از آخوند درویشیان در سمت رئیس سازمان کل بازرسی کشور داریم: در این چهل و یک سال کجا بودید؟