سخن کوتاه

ماشاالله آنقدر خوب کشور را اداره می کنند، و در نابود سازی کشورهای دیگر موفق بوده اند، که حالا به مردم ایران مژده می دهند که در تابستان با کمبود شدید برق روبرو خواهند بود

یک دیدگاه

Comments are closed.