سخن کوتاه

روزگاری بود که همه کشورهای عرب و اسلامی، بیش از ۵۲ کشور، همگامی دسته جمعی فریاد می زدند “مرگ بر اسرائیل” و برای نابودی این کشور نقشه می کشیدند و اسرائیل را تحریم کرده بودند تا خفه شود. ۵۲ سال پیش، پس از جنگ شش روزه که اسرائیل بر کرانه باختری و نوار غزه و بلندی های گولان و شبه جزیزه سینا مسلط شد و فرماندهان عرب آرزوی نابودی اسرائیل را به خاک بردند، بن گوریون پیشنهاد کرد که اسرائیل همه زمین ها را به اعراب پس دهد و در مقابل آن ها با اسرائیل صلح کنند و نزاع دیرینه پایان یابد. رهبران عرب شش ماه پس از آن جنگ، در خرطوم پایتخت سودان گرد آمدند و با رد پیشنهاد سیاستمدار برجسته اسرائیل، سه تصمیم منفی گرفتند و گفتند: با اسرائیل وارد مذاکره نمی شویم، با اسرائیل صلح نمی کنیم و هرگز موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم.

ولی دیروز، رهبر جدید سودان زحمت سفر به اوگاندا را تحمل کرد و به کامپالان رفت تا با نخست وزیر اسرائیل دیدن کند و دست دوستی او را بفشارد.

تنها یک حکومت است که از این گذشت روزگار هیچ نیامخته و همچنان شعار مرگ بر اسرائیل سر می دهد.

+++++++++++++++++++++++++++++++

سپاه پاسداران نه تنها در اقتصاد و مسایل سیاسی و کشتار مردم و کل امور کشوری و لسگری و بهداشتی و یاری رسانی دخالت و نفوذ دارد، بلکه متخصص تولید بنرین و ایجاد بارندگی نیز هست و شاید، این یکی از علل اصلی آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ دیگر باشد. در خبری گفته شده که بخشی از بنرین مورد مصرف در ایران، توسط سپاه پاسداران تولید می میشود. ولی سپاه به این بسنده نمی کند، بلکه مسؤولیت کنترل آب و هوا در ایران را نیز به عهده گرفته است و  قصد دارد با دریافت مبلغ ۱۴ میلیار د تومان از بودجه دولت،  ابرها را بارور کند.

حالا بپرسید سپاهی که ماموریت آن سرکوب مردم و ترویج ترور است، در مسائل اقلیمی چه تجربه ای دارد؟ مهران زم، رئیس گروه پژوهشی خشکسالی می گوید بارورسازی ابرها ، آن هم در سال پربارانی مانند امسال؛ بیهوده است و سودی ندارد. ولی حتما یک سود را دارد و آن، پرکردن خزانه سپاه پاسداران است  که بتواند با جدیت بیشتری به برنامه های اتمی و موشکی ادامه دهد.

یک دیدگاه

  1. سپاه از اول تشکیل حکومت جعلی جمهوری اسلامی ایران ویرانگر و مفت خور وضد مردمی بوده است وحالا چه شود که برای مسائل زیست محیطی هم بخواهد اظهارنظرکرده ومستقیم وارد دله دزدیهای بیشتر شود آنهم از بودجه عمومی وجیب ملت به قهقرا کشانیده شده و سرکوب شده ایران.

Comments are closed.