سخن کوتاه

حکومت اسلامی ایران نه تنها همه ثروت های مادی ما را به تاراج سپرده، بلکه قصد دارد ثروت های معنوی ما را نابود کند، تا ایرانیان را به دوران جاهلیلت اعراب پابرهنه پسرفت دهد. در این حکومت، آخوندی که ادعا کرده می گوید “طب فقط طب اسلامی” و دستور می دهد که کتاب اساسی پزشکی موسوم به “ظب هاریسون” را آتش بزنند، علیه سه پزشک با شهامت ایرانی که او را مورد انتقاد قرار داده بودند به قوه قضائیه شکایت می کند و دادگاه ظلم حکومت اسلامی آن سه پزشک را به شصت ضربه شلاق محکوم می سازد تا از این پس جرات نکنند بگوید که طب اسلامی تا قرون وسطی ممتاز بود، ولی در دنیای پزشکی مدرن، استناد به آن، جان انسان ها را به خطر می اندازد. آن سه پزشک بدانند و آگاه باشند که خمینی قول داده بود که رژیم او نه تنها مادیات ملت ایران را بهبهود می بخشد، بلکه معنویات آن ها را نیز به دوران اولیه اسلامی باز می گرداند.


در حکومت اسلامی ایران عشق حرام است و صیعه دخترکان خردسال مباح است. مهر حرام است و ستیز و بدگویی و دشمنی حلال است. محبت ممنوع است و جهاد و شهادت دو اصل مقدس حکومت است. بنابراین روز عشق هم حرام اندر حرام است. که مبادا شوهری برای همسر خود هدیه بخرد و او را ببوسد و ناز کند. عاشق، به دنبال جنگ نمی رود و دلش نمی خواهد شهید شود. پس، اسلام نسخه حکومت اسلامی ایران، لشگریان خود را از کجا بسیج کند؟ نتیجه: به بادکنک فروش های ایران دستور می دهند که در روز جهانی عشاق، فروش بادکنک هایی که عکس قلب بر بدنه آن ها نقش بسته، ممنوع اندر ممنوع است! بدانید و هشیار باشید.

 

یک دیدگاه

  1. اینطور باشه باید تمامی پزشکان دنیا کل کتابهای اسلامی وفقه وطب اسلامی وسایر آنرا به آتش بکشند. کتاب سوزی کاری بس خیانت آمیز است. طب جدید وطب قدیم درکناریکدیگر میتواند کارسازوحلال بیماریهای بیماران باشد ودرتقابل یکدیگر نیستند. مثلاً درطب قدیم اززردچوبه برای کاهش التهاب درعفونتها توصیه شده بود و هم اکنون ازاین ماده قرص ضد التهاب قوی تولید میشود که نتیجه تحقیقات است. کاراین آخوند(تبریزیان) زشت بوده ولیکن ازبس داخل کشور ایران شیر تو شیر شده کسی به آخوند نمره منفی نداده ونخواهد داد چونکه زمین ایران حیاط خلوت وجولانگاه آخوندها بوده درمدت ۴۱ سال که هرکاری دوست داشته اند انجام داده اند.

Comments are closed.