سخن کوتاه

علی خامنه ای که در هرچیز استاد است و در مقام ولی فقیه افضل الفاضلین محسوب می شود، دستور داد که حساب انتگرال را از کتاب ریاضیات دانش آموزان دبیرستانی حذف کنند تا جا برای تدریس هرچه بیشتر امور دینی باز شود. خامنه ای نمی داند که حساب انتگرال، یکی از برگترین بخش های درس ریاضیات است و حذف آن از کتب درسی مدارس، ممکن است باعث عقب ماندگی دانش آموزان شود. ولی برای او چه اهمیتی دارد؟ مهم آن است که وقت بیشتری به شریعت اختصاص داده شود. استدلال کرده اند که حساب انتگرال را می توانند در دانشگاه یاد بگیرند. حالا پس از شنیدن اعتراض های شدید از جانب آنانی که غمخوار آینده ایران هستند، رفته اند با چند دانش آموز مصاحبه کرده و نوشته اند که دانش آموزان از این که حساب انتگرال را از برنامه درسی آن ها حذف کرده اند بسیار خشنودند و از علی خامنه ای سپاسگزار هستند.

آیا تا بحال دیده اید که گربه، از دنبه بدش بیاید؟

++++++++++++++++++++++++++++

مهمترین بخش از سخنان امروز فائزه هاشمی رفسنجانی که گزارش آن را شنیدید، این سخن طعنه آمیز او بود که گفت: در گذشته هر ایرانی یک پیکان داشت و اکنون هر ایرانی یک پرونده قضایی دارد. جقدر راست می گوید این خانم فائزه، که پدرش اکبر هاشیم رفسنجانی از پایه گذاران این حکومت بود. او امروز می گوید که کار به جایی کشیده که اکنون هر ایرانی یک پرونده دارد. در واقع، همه مردم ایران را به یک بزهکار مبدل ساخته اند. زیرا در حکومت اسلامی ایران، انتقاد از رژیم قدعن، دوست داشتن و مهر ورزیدن قدغن، نوشتن و گفتن قدعن، نوشیدن و شادی کردن قدغن. پس چه شگفتی دارد که از دیدگاه این رژیم فاسد، نیمی از مردم ایران بزهکار محسوب می شوند و پرونده برایشان تشکیل داده اند؟