سخن کوتاه

آخوند حسن روحانی اشتباه می کند اگر فکر می کند که ایران هم مانند هر کشور عادی دیگر، فقط به یک ارتش نیاز دارد که آن هم برای دفاع از مرزهای کشور است. رژیم ایران، ارتش دارد و سپاه پاسداران نیز دارد، و همچنین واحدهای بسیج و نیروهای انتظامی و همچنین لباس شخصی ها و گروه های دیگر. اگر همه این ها را منحل کند، پس چگونه حکومت خواهد توانست حتی یک لحظه روی پای خود بایستد؟

یک دیدگاه

Comments are closed.