سخن کوتاه

خطاب به آقای جمشید برزگر سردبیر جدید دویچه وله
با احترام، خواستیم یادآوری کنیم که گرچه شما فارغ التحصیل مکتب بی بی سی هستید، ولی دولت آلمان نسبت به اسرائیل غرض ورزی نمی کند و برخلاف آن چه که شما تیتر زده اید که “سازمان ملل قطعنامه محکومیت اسرائیل را تصویب کرد”، مجمع عمومی (و نه سازمان ملل) دادگاه نیست که حکم محکومیت صادر کند، بلکه یک نهاد سیاسی کشورهاست که همیشه نسبت به اسرائیل خصومت داشته و قطعنامه ای هم که تصویب کرده، عملا دفاع از تروریسم فلسطینی است که مورد حمایت رژیم ایران می باشد.