سخن کوتاه

شماری از آخوندهای حکومتی در ایران، همچنان به شدت با بسته شدن اماکن دینی و توقف زیارت ها مخالفت می ورزند و حتی اجازه نمی دهند این امکان ضد عفونی شود. بهای این مخالفت تعصب گرایانه، به خطر افتادن جان مردم است، آن هم در وضعی که کورونا از داخل این زیارتگاه ها آغاز شد و در سراسر کشور پراکنده گردید. حالا اخوندهای دیگری پیدا شده اند که می گویند باید آخوندهای مخالف بسته شدن اماکن را مورد پیگرد قرار داد و از آن ها بازخواست کرد. البته بعید می نماید که چنین خواسته ای عملی گردد. ولی مسلم آن است که برخی قربانیان کورونا، تنها به علت تقصب گرایی و مخالفت برخی آخوندها بوده که جان خود را از دست داده اند.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

حکومت ایران نه فقط خود رسانه های سانسور و خبرنگاران را سرکوب می کند که مبادا اخبار واقعی را درباره ابعاد مصیبتی موسوم به ویروس کورونا در اختیار مردم بگذارند، بلکه حالا دست به دامان بریتانیا شده و از آن ها خواسته است که جلوی رسانه های فارسی زبان را که از آن کشور برنامه پخش می کنند، بگیرد. چند شبکه تلویزیونی فارسی زبان از لندن برنامه پخش می کنند که اکثرا اخبار جامعی درباره ابعاد ویروس کورونا در ایران در اختیار بینندگان خود قرار می دهند. برنامه همه این شبکه ها در ابعاد میلیونی در داخل ایران دیده می شود و طرفداران بسیار دارد.

اکنون وزارت خارجه ایران به سفارت خود در لندن دستور داده با دفتر نخست وزیری بریتانیا تماس بگیرند و خواهان سانسور اخبار این شبکه ها گردد.

سخنگوی وزارت خارجه حکومت، یک لحظه تصور کرده است که در سرکوب رسانه های آزاد، لندن، تهران است و دولت، حکومت اسلامی انگلیس است، که چنین انتظاری دارد!