سخن کوتاه

حسن روحانی در نامه التماس آمیز خود خطاب به مردم آمریکا، ا زجمله نوشته بود که همگان بدانند و آگاه باشند که تحریم های اقتصادی آمریکا بی حاصل بوده و شکست خورده و از این رو ادامه آن فایده ای برای ایالات متحده نخواهد داشت و باید باطل شود.

رئیس جمهوری حکومت ایران که تا به حال آنقدر دروغ گفته و ارزیابی های دروغین ارائه کرده که او را “پینوکیوی دماغ دراز” نام نهاده اند، راست می گوید در این که می گوید آمریکا در برقراری تحریم های اقتصادی علیه رژیم ایران شکست خورده است! یک نگاه به اقتصاد ویران شده رژیم و صندوق خالی بیت المال و التماس رژیم برای گرفتن وام از صندوق بین المللی پول و فقر فزاینده در ایران بیاندازید و به چشم خود ببینید که تا چه حد تحریم های آمریکایی بدون تاثیر بوده و در ایران، هیچکس ککش نگزیده است

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++, +++

علی خامنه ای و فرماندهان سپاه پاسداران ادعا می کنند که ویروس کورونا ساخته و پرداخته ارتش آمریکا بوده است. فرماندهای سپاه پاسداران حتی ادعا می کنند و که آمریکا یک ویروس کورونای ویژه ساخته که فقط به ایرانیان آسیب برساند تا اقتصاد حکومت اسلامی از کار بیافتد و سپاه پاسداران نتواند به فتح الفتوح در کشورهای همسایه دست یابد. یعنی، همه این بلایا، زیر سر آمریکاست. ولی آخوند جوادی آملی نظر دیگری ارانه می کند و می گوید که این بلا را خداوند سر انسان ها آورده و با رحمت و رافت الهی هما]نگی کامل دارد و با ان متناقض نیست. برخی می پرسند که اگر خداوند بندگان خود را دوست دارد، پس چرا چندین ویروسی را افریده است؟ کجای این، رافت و رحمت است. آیت الله العضما جوادی آملی به این پرسش پاسخ می دهد و می گوید: « گاهی خداوند افراد خوابیده و غافل را به‌وسیله این امور بیدار و انسان‌های بی‌تفاوت‌ها را هوشیار می‌کند. در نظام خلقت چیزی شر نیست و اگر اندک آسیبی به جامعه برساند، شر آن بسیار کم است و خیرش بسیار زیاد می‌باشد». حالا شما بگوئید که در مورد منشاء کورونا، کدام یک راست می گوید؟ خامنه ای که آن را کار آمریکا قلمداد می کند و یا آخوند جوادی آملی که آن را کمال رافت و رحمت الهی می داند؟