سخن کوتاه

 

حضرت ولی فقیه آیت الله علی خامنه ای فرمودند که گفته می شود کورونا ساخت آمریکاست و آمریکا می خواهد دارویی به ایران بفرستد که مردم این سرزمین را برای همیشه مبتلا به بیماری سازد.

البته خامنه ای گفت که نمی داند این حرف ها تا چه حد درست است، ولی شنیده است که این طوری می گویند.

چقدر درست می گوید مقام معظم رهبری که از توطئه های آمریکا در شیوع کورونا در ایران فعال بوده است.

آمریکا بود که به طلبه اهل چین در قم امکان داد که حتی پس از شیوع ویروس در کشورشان، باز هم به رفت و آمد به قم ادامه دهند.

آمریکا بود که توسط طلبه اهل چین، زیارتگاه قم را به مرکز شیوع کورونا در ایران مبدل ساخت.

البته، آمریکا بود که به هواپیمایی ماهان دستور داد به پروازها به چین ادامه دهد تا سپاه پاسداران به کمبود قطعات ساخت موشک دچار نشود

و همینطور تا آخر

به خامنه ای بگوئید که مردم ایران هشیارتر از آن هستند که این موهات او را بپذیرند

+++++++++++++++++++++++++

گشت و گذار در شبکه های اجتماعی و بررسی پیام هایی که برای رادیو پیام اسرائیل می رسد، پر از دیدگاه هایی است که هر یک گوشه دیگری از بی کفایتی رژیم در ایران و نگون بختی مردمی را که به این ویروس سیاسی مبتلا هستند آشکار می کند. کاربری می نویسد: گویی این رژیم و سران آن تصمیم گرفته اند با رفتارهای خود، جان همه ملت ایران را به باد بدهند. رهبرش ادعا می کند که این ویروس واقعی نیست، بلکه از آمریکا آمده است. آخوندهای حکومتی از اجنه سخن می گویند و ادعا می کنند که حتی سرویس امنیت خارجی اسرائیل (مُساد) جن ها را برای جاسوسی در ایران استخدام کرده است. رئیس جمهوریش مرتبا ادعا می کند که روند بیماری رو به کاهش است. سپاه پاسداران مرتبا ابراز وجود می کند، ولی عملا مانع فعالیت پزشکان ورزیده و داوطلب خارجی می شود و پابرهنه های اعزامی حزب الله لبنان به ایران را بر آن ها ترجیح می دهد … هزار و یک رفتار دیگر آن ها را می شود یک یک بر شمرد که همگی نشان می دهد که نتیجه عملی رفتارهای نابخردانه آنان، به باد دادن جان مردم ایران است.