سخن کوتاه

گسترش ویروس کورونا و فاجعه ای که برای ملت ایران به وجود آورده، میدانی به هدف خودنمایی برای نهادها، گروه ها و حتی افرادی به وجود آورده که ادعا می کنند برای مبارزه با این ویروس دارای توانایی های خارق العاده ای هستند. یکی اعلام می کند که داروی درمان کورونا را کشف کرده و آن را به کار گرفته است. وزارت بهداشت رژیم نیز مژده می دهد که به زودی تحولی را در مبارزه با کورونا رونمایی خواهد کرد که دنیا را به شگفتی خواهد انداخت. همه این رجزخوانی ها در حالی است که رژیم ایران همچنان از نظر وخامت شیوع بیماری و مرگ و میر، پس از چین و اسپانیا و ایتالیا قرار دارد، اما آمار واقعی را همچنان پنهان نگاه می دارد.

دیروز شنیدیم که گروه شیادی به نام انجمن دانشجویان بسیجی در تهران توانسته است همه تجهیزات و وسائل مبارزه با کورونا را طراحی و تولید کند و حاضر است آن ها را برای کمک به مردم آمریکا نیز به کاخ سفید بفرستد.

حتما یادتان هست که دلقکی به نام محمود احمدی نژاد نیز در دوران ریاست جمهوری، تعریف کرد که یک دختر دانشجو به بقالی رفت و اجناسی خرید و در سرداب خانه خود توانست انرژی اتمی تولید کند!