سخن کوتاه

حتما توجه کرده اید که در روزهای اخیر، علی خامنه ای و فرمانده سپاه پاسداران، دیگر در مورد این ادعا که آمریکا ویروس کورونا را درست کرده که موجب ورشکستگی اقتصاد ایران گردد، و یا ادعای خامنه ای که آمریکا قصد دارد دارویی ظاهرا برای درمان کورونا بسازد و در اختیار ایران قرار دهد، که برای همیشه ایرانیان را مریض نگاه دارد، چیزی نمی گویند و ادعایی مطرح نمی سازند.

ولی می خواستیم یادآوری کنیم که این نخستین بار نیست که رهبران حکومت دینی ایران چنین ادعاهایی را در مورد توطئه بیگانگان برای مریض کردن و یا مسموم ساختن ملت ایران مطرح می سازند و این حیلیه گری، دست کم نیم قرن سابقه دارد.

در سال های پیش از تسلط خمینی بر قدرت در ایران، عواملش شایع کرده بودند که اسرائیلی ها مایعی به مرغ های گوشتی که در ایران پرورش می دهند تزریق می کنند که هر ایرانی اگر تخم مرغ و یا گوشت خود مرغ را بخورد، برای همیشه کودن خواهد شد.

معلوم نیست چند نفر در ایران این خزعبلات آخوندی را باور کردند. در آن دوران همکاری های گسترده بین اسرائیل و ایران در امور کشاورزی، آبیاری، دامپزشکی، پزشکی، مرغداری، گاوداری و زمینه های مختلف علمی و اطلاعاتی و نظامی برقرار بود.

++++++++++++++++++++++++

تا هنگامی که دروغپردازی های آنان، به جان مردم ایران آسیبی نرساند، کاری به کار آن نداریم.

ولی هنگامی که پنهانکاری و دروغپردازی آنان موجب مرک و مصیبت می شود، جز جنایتکاران جنگی، نام دیگری بر آنان نمی توان گذاشت. برایشان مساله کورونا، مساله مرگ و زندگی رژیمشان شده است و کاری ندارند که با این رفتار، باعث افزایش شمار جانباختگان، مردم مظلوم ایران، می شوند.

آشنایان امور می گویند که دست کم یک میلیون نفر از مردم ایران حامل ویروس کورنا هستند.

ولی آن ها ادعا می کنند که از هر ده نفر زن و مرد و کودک و نوجوان ایرانی، ۹ نفر را معاینه کرده اند و شمار مبتلایان فقط به ۵۳ هزار نفر رسیده است و نه بیشتر!

ببینید که با این سخنان، دماغشان چقدر هر روز درازتر می شود!