سخن کوتاه

 

سپاهی محسن رضایی، در ردیف آدم هایی است که مرتبا خود ستایی می کند و خطاب به دیگران هم می گوید “نگاه کنید، من، چه مرد هنرمندی هستم، به من آفرین بگوئید”. این بار، مقام معظم دبیری شورایعالی امنیت ملی، یعنی همان محسن رضایی که در دورانی فرماندهی سپاه پاسداران را به عهده داشت، گروهی از استادان دانشگاه های تهران را دعوت به دیدار می کند تا به آن ها بگوید که هم زمان با انتشار مقاله تحلیلی او در باره دنیای پسا کورونا، اندیشمندان بزرگی مانند هنری کیسینجر نیر مقاله هایی در این زمینه انتشار داده و اظهار نظر کرده اند.

انتشار مقالات و دیدگاه های تحلیلگران و اندیشمندان درباره این امر که دنیا، پس از فاجعه کورونا چه چهره ای خواهد داشت، از چند هفته پیش آغاز شده و امر مهمی است که همه به آن می پردازند و از جمله محسن رضایی و هنری کیسینجر و دیگران. این چیزی نیست که محسن رضایی مبتکر آن باشد و به آن افتخار کند. وانگهی بروید و تحلیل اندیشمندانه کیسینجر را بخوانید و آن را با خزعبلاتی که محسن رضایی نگاشته و از جمله ادعا می کند که ویروس کورونا دست ساخت آمریکاست، مقایسه کنید تا ببینید که دوغ کدام است و دوشاب کدام!

+++++++++++++++++++++++++++++

آن ها همیشه در خبررسانی، به ملت ایران دروغ گفته اند و همچنان دروغ پردازی می کنند و به جعل اخبار می پردازند. این رفتار ناشایست آن ها به حدی رسیده که روحانی حرفی می زند و ساعتی بعد وزیر بهداشت او حرف دیگری می زند و دروغپردازی رئیس جمهوری را آشکار می سازد. در خبر رسانی به مردم ایران نیز، حتی در مورد مطالب مربوط به کشورهای خارجی، از همین شیوه پیروی می کنند: خبرگزاری دولتی ایرانا ، به عنوان مثال، در خبری ادعا کرد که وزیر دفاع اسرائیل تائید کرده که موساد یعنی سرویس امنیت خارجی اسرائیل، به سرقت تجهیزات پزشکی در کشورهای خارجی دست زده است. وزیر دفاع، چنین حرفی نگفته بود، بلکه فاش ساخته بود که در رقابت بین کشورهای جهان برای تهیه تجهیزات، موساد با ارتباطات خاصی که دارد، توانست در خرید این گونه تجهیزات از یک کشور خارجی، از دیگر خریداران پیشی بگیرد. پس، آفرین به موساد که اینقددر به فکر سلامت مردم اسرائیل است و این چنین موفق عمل می کند.

 

 

یک دیدگاه

  1. بله آفرین به موساد قهرمان که توانست برای مردم ساکن درکشوراسراییل تجییزات بهداشتی خریداری نماید و خاک برسر وزارت اطلاعات ایران که خودش یک تنه دزد قهاری دراین میدان شیر تو شیری اوضاع میباشد که نمونه بارزآن به جیب زدن اموال وپولهای به امانت گذاشته شده مردم ایران در موسسات مالی وبرخی بانکها بوده است وحتی درموادبهداشتی هدیه داده شده خارجی رادر این روزها دربازارآزاد بفروش میرسانند ویا با ایجاد انحصار فقط دراختیارملایان ووابستگان آنها قرارمیدهند. این است عدل علی در حکومت جباروستمگرفعلی.

Comments are closed.