سخن کوتاه

حضرت آیت الله العظمی علی خامنه ای، رهبر اسلام و مسلمانان جهان در سخنرانی امروز خود به مناسبت نیمه شعبان، از جمله می گوید که در غرب، انسان ها خوشبخت نیستند، فقیر هستند، وحشی هستند و یکدیگر را می کشند. او ادعا می کند که فرهنگ غرب موجب بی عدالتی می شود و پیشرفت علمی غرب نیز این بی عدالتی را بیش و بیشتر می سازد و فاجعه کورونا امر مهمی نیست و دنیا با مصیبت های بزرگتری روبرو بوده است. او از بی عدالتی در غرب و از ظلم به انسان ها و از عطش تسلیحاتی غرب و تسلط آنان بر جهان سخن می گوید. آیا او به حکومت اسلامی ایران و چهل و یک سال دیکتاتوری و سرکوبگری این رژیم اشاره کرده است که این چنین واقعیات زندگی و تمدن غرب را مکروه معرفی می کند؟

و بار در ارتباط با سخنان امروز علی خامنه ای: ادعا می کنند که ولی مطلقه فقیه، اندیشمند همه فن حریف است که هرگز اشتباه نمی کند و سرپرست دلسوزی برای امت اسلام است که از دیدگاه آنان ملت صغیر است و نیاز به سرپرست دارد.

اگر چنین است، چه اهمیتی دارد که آقای علی خامنه ای در سخنان امروز خود اشتباها می گویند که تا کنون یک میلیون نفر از بیماری کورونا در دنیا گشته شده اند و بعد می گوید ببخشید منطورم کشته شدگان نبود، بلکه یک میلیون نفر مبتلا شده اند.

به آگاهی رهبر معظم و ولی فقیه برسانید که این رقم نیز اشتباه است چون شمار مبتلایان، اکنون به یک و نیم میلیون نفر نزدیک می شود و مدتهاست که از مرز یک میلیون فراتر رفته است.