سخن کوتاه

همه می گویند “کورونا” یعنی “انزوا”. انسان باید در خانه بماند و با کسی تماس فیزیکی نداشته باشد. اسمش را نیز گذاشته اند “جدا سازی اجتماعی”. ولی مردم در جدایی نیز می توانند در کنار یکدیگر باشند و با هم باشند. نمونه آن: نوجوانی یهودی که به سن تکلیف رسیده بود، می خواست آئین ویژه را اجرا کند. اول، توضیح بدهیم که سن تکلیف در آئین یهود، به هیچ وجه به مفهوم آمادگی برای ازدواج نیست، بلکه مقصود آن است که نوجوان پسر در سن سیزده سالگی و دختر در سن دوازده سالگی، به مرحله ای رسیده اند که بر آنان تکلیف می شود همه مقررات شریعت دین یهود را اجرا کنند. این مرحله مهم زندگی، با مراسمی همراه است و از جمله، نوجوان باید همراه با خویشاوندان و میهمانان، در کنیسا (نیایشگاه یهود) حاضر شود و دعاای ویژه را بخواند.

ولی در شرائط کورونا که حتی رفتن به مسجد و میکده ممنوع است، چگونه می تواند این مراسم را که “برمیتسوا” نامیده می شود انجام داد؟

در تل آویو، مشکل را به این تریب حل کردند که نوجوان در وسط چمن برجهای مسکونی که دور هم ساخته شده اند در ساعت مقرر ایستاد و همه همسایگان روی بالکن آمدند و همراه با او و با صدای بلند، مراسم دینی را اجرا کردند.

این مفهوم کامل “اجتماع و همایش” در اوج “انزوا و فاصله گیری” است.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

در نیمه شعبان و مقارن با زادروز حضرت امام غایب، پیام هایی در شبکه های اجتماعی، از قول روحانیون ایرانی انتشار یافت که در آن ها گفته شده: به فکر تلاش برای مبارزه با کورونا نباشید بلکه برای ظهور هرچه زودتر حضرتش دست به دعا بردارید.

در استدلال این توصیه آمده است که وقتی امام زمان ظهور کند، همه بیماری ها و نخسی ها و مصیبت ها پایان خواهد گرفت و بشریت از همه پلیدی ها رها خواهد شد.

روحانیونی که هویت آن ها مشخص نیست در این پیام های ویدیویی توصیه می کنند که هرچه مردم بیشتر دعا کنند، امام زمان زودتر ظهور خواهد کرد و انتظار باورمندان پایان خواهد گرفت و جهان غرق نعمت خواهد شد و مسلما کورونا نیز خواهد رفت.