سخن کوتاه

کورونا موجب انزوا و جداسازی بین انسان ها گردیده، ولی در همان هنگام، موجب افزایش دوستی و همبستگی بین افراد گردیده و نمونه های آن را هر روز، ما در اسرائیل، در زمینه های مختلف مشاهده می کنیم. یکی از موارد تحسین برانگیز آن است که شماری از جوانان اسرائیلی که در برنامه نویسی کامپیوتری تخصص دارند، اپلیکیشنی تهیه کرده اند که افراد نیازمند به کمک را با افراد داوطلب به کمک ارتباط می دهد. فردی که فرض کنیم به خرید دارو نیاز دارد و یا قادر نیست خودش به خرید نان و شیر و دیگر مایحتاج برود، مشخصات خود را در این اپلیکیشن وارد می کند و بلافاصله مشخص می گردد که کدامیک از داوطلبان به محل سکونت او نزدیک تر است و بلافاصله به خانه فرد می رود و ترتیب تامین نیازهای اور را می دهد. با این اپلیکیشن، افراد در سراسر اسرائیل می توانند با داوطلبانی که از نظر جغرافیایی به آن ها نزدیک هستند و زودتر می توانند به خانه فرد نیازمند بروند، به آسانی ارتباط برقرار کنند.

جوانان تهیه کننده این اپلیکیشن می گویند که اکنون جوامع یهودی در روسیه، ایالات متحده و چند کشور دیگر درخواست کرده اند که اپلیکیشن مشابهی برای آنان تهیه شود که در دست انجام است. آیا شاهد ترجمه این اپلیکیشن به زبان فارسی نیز خواهیم بود و یا حکومت اسلامی ایران، مهر صهیونیستی بر آن خواهد زد و استفاده از آن در ایران را ممنوع خواهد ساخت؟

+++++++++++++++++++++++++

در همان حال که خامنه ای ادعا کرده که ویروس کورونا دست ساخته آمریکاست و نباید در توصیف خطرات آن راه اغراق پیمود، آخوندهای دیگر حکومتی نیز می کوشند به مردم تلقین کنند که نباید از این بیماری هراسی به خود راه دهند و باید به بسیاری از توصیه ها بی اعتنایی کنندو در همین راستا، یک آخوند حکومتی که نامش را نمی دانیم، ولی سخنانش در شبکه های اجتماعی انتشار یافته، ادعا کرد که شیطان داستان کورونا را به وجود آورده و می گوید افرادی ناید به یکدیگر دست بدهند و آن کس که می گوید افراد باید از هم فاصله بگیرند تا به ویروس مبتلا نشوند، آن ها هم دست نشانده شیطان رجیم هستند.

یک دیدگاه

  1. آقای خامنه ای نگفته که آمریکا این ویروس را تولید کرده . بلکه گفته در دنیا از آمریکا به عنوان مظنون به تولید این ویروس یاد میکنند .

Comments are closed.