سخن کوتاه

در گزارش ها شنیدید که دولت چین انتشار پژوهش های علمی انجام شده در دانشگاه های آن کشور را مورد کنترل قرار داده است. زیرا برخی ادعا می کنند که این ویروس در خود آزمایشگاه های چین تولید شده است. علی خامنه ای گفته است که ساخت آمریکاست. یک گروه از یهودستیزان، بهانه ای یافته اند که آن را به گردن یهودیان بیاندازند. گروهی از آخوندها ادعا می کنند که این نشان ظهور حضرت مهدی امام زمان است و بالاخره گروه دیگری ادعا دارد که شیطان عامل بروز کرونا بوده است. در این بحث یک گمان دیگر را د رچارچوب تئوری توطئه، که خیلی ها دوست دارند رویدادها را به عوامل مرموز نسبت دهند، فراموش شده است. منظور، گروهی است که ادعا می کنند به میدان آمدن نسل پنجم تکنولوژی کامپیوتری، ملقب به جی فایو و یا فایو جی، باعث شیوع کورونا شده و از این رو هنوز در برخی کشورهای اروپایی آنتن های فرستنده امواج سایبری را از کار می اندازند و شرکت های ارتباطات دانش بنیان را با یک مشکل اساسی روبرو ساخته اند.

+++++++++++++++++++++++

حکومت هم چنان ادعا می کند که کورونا جنگ بیو لوژیکی، علیه ایران بوده است. پاسدار حسن عراقی‌زاده گفت: مراکز علمی ایران به دستور رهبری احتمال بیولوژیک بودن کرونا را بررسی می‌کنند.
رئیس اداره بهداشت و درمان نیروهای مسلح ایران،افزود: ویروس کرونا یک اقدام بیولوژیک و دست ساز است، این موضوع از اول هم مشکوک بود نه اینکه به صورت قطعی کسی بتواند آن را مطرح کند؛ اما با توجه به قرائن به عنوان یک تردید و شک مطرح شده و همه کشورها در حال بررسی موضوع هستند.
برخی از کارشناسان سیاسی ایرانی با این تئوری موافق نبوده و آن را به باد مسخره گرفته‌اند از جمله صادق زیباکلام استاد دانشگاه علوم سیاسی تهران، او ابتدا در تویتی نوشت ای کاش می‌شد این کرونا را هم به عهده آمریکا بگذاریم !!.