سخن کوتاه

علی خامنه ای در آخرین سخنرانی خود گله کرد که چرا جوانان ایران به فوتبال علاقه نشان می دهند و به دنبال سازندگی نمی روند. او فراموش کرد که ۶۰ درصد از دانش آموختگان ایران بیکار هستند. حالا یک آخوند اهل سوریه، که حتما قبایش به قبای آخوند ایرانی خورده و دکتر محمد علی المَلّا نامیده می شود، در آخرین خطبه خود ادعا کرد که فوتبال اختراع صهیونیسم بین المللی است تا توجه مردم جهان را از خونریزی در غزه باز دارد. پس، جمهوری روسیه که موندیال را به راه انداخت، بخشی از همان صههیونیسم بین المللی محسوب می شود. واقعا این صهیونیست ها چه قدرتی در جهان دارند!