سخن کوتاه

در واکنش جدیدی در مورد اخطار ایالات متحده به سپاه پاسداران که از عملیات ایذایی در خلیج فارس علیه ناوگان دریایی ایالات متحده دست بردارد، محمد جواد ظریف که خود را زیرک ترین وزیر خارجه و دیپلمات جهان می داند، از جمله به آمریکا توصیه می کند که برود و اول به هفتاد هزار سرباز آمریکایی که به کورونا مبتلا شده اند رسیدگی کند و تنها پس از آن، اگر قدرتی برایش مانده بود، به شاخ و شانه کشیدن برای سپاه پاسداران ایران بپردازد.

شفگفتا، آقای ظریف که خود را بهترین دیپلمات دنیا می داند، چرا این توصیه را خطاب به سپاه پاسداران ایران بیان نمی کند؟ آیا ظریف نمی داند که چند هزار نفر از افراد سپاه و دیگر نیروهای مسلح حکومت ایران به کورونا مبتلا شده اند و صدایش را هم در نمی آورند؟ پس چرا او تهدیدهای سپاه و قدرت نمایی های آن و پرتاب یک ماهواره فکسنی به فضا را نادیده می گیرد؟ چرا سپاه در چنین موقعیتی، باز هم باآمریکا سروشاخ می شود و قدرت نمایی می کند؟

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

در گزارش ها آمده بود که دولت چین، پس از آن که لطف کرده و ویروس کورونا را به ایران اهدا نمود، حالا لطف بزرگتری کرده و یک دستگاه ساده زباله سوز به ایران اهدا کرده است. همین چند روز پیش بود که علی شمخانی تشکر نامه ای برای حزب کمونیست چین فرستاد و از کمک های شایسته حزب کمونیست به حکومت اسلامی ایران سپاسگزاری کرد – که البته منظورش کمک در مبارزه با کورونا نبود، بلکه از کمک های موشکی و تسلیحاتی چین بود که شمخانی سپاسگزاری کرد. یک پرسش دیگر: اگر دستگاه زباله سوز از چین را می پذیرند و تشکر هم می کنند، پس چرا به کمک های آمریکا برای اهدایدستگاه تنفسی و ابزارهای مورد نیاز در مبارزه با کورونا، پشت کردند؟