سخن کوتاه

در شبکه های فارسی زبان آمده است که آخوندی معروف به حاجی فردوسی، همچنان برای معالجه بیماران مبتلا به کورونا دعا می خواند و از مردم پول می گیرد و ادعا می کند که دعا کردن، بهترین داروی درمان کووید ۱۹ است، منتها اگر بابت آن پول نپردازید، دعا کارساز نخواهد شد. شما وقتی از طریق اینترنت نیر برنامه ای را می خرید، تا هنگامی که پول نپردازید، نمی توانید آن را اکتیو )فعال( کنید.

حاجی فردوسی می گوید بی مایه فطیر است و دعای رایگان نمی تواند کارساز باشد.

چرا حاجی فردوسی این چنین عمل نکند؟ وقنی حود رهبر حکومت می گوید که این ویروس ساخت آمریکاست و یک دعا بخوانید خوب می شود، چرا حاجی فردوسی به این کار و کاسبی پر رونق خود پایان دهد؟

از قدیم و ندیم گفته اند که کاسب، حبیب خداست!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ملت ایران با مصیبتی بسیار گسترده تر از کورونا روبروست و آن، فساد مالی گسترده ای است که همه شاخه های حکومت را فرا گرفته و همانند سرطانی که دائما شدیدتر می شود، در همه نهادهای حکومتی ریشه دوانده و درمان پذیر نیست.

اکنون مدتی است از سوء استفاده از ارز دولتی، به مبلغ نجومی چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار سخن می گویند.

پیش از آن فاش شد که بودجه های کلانی در وزارت بهداشت که قرار بوده صرف خرید دارو شود، ناپدید گردیده است و همچنین فاش شد که در جریان خرید تجهیزات پزشکی علیه کورونا، سوء استفاده های کلان مالی صورت گرفته است.

پس در برابر این فساد گسترده، چرا خامنه ای و دیگر سران رژیم یا سکوت کرده اند و یا بیکار نشسته اند؟

پاسخ بسیار روشن است: همه آن ها در این دزدی ها سهیم بوده اند و اگر قرار شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند!